Trang chủ / Tag Archives: Đảng cộng sản

Tag Archives: Đảng cộng sản

Đại hội Đảng XIII và nền tảng khát vọng 100 năm

Với khát vọng phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân, không thể thay thế, dẫn dắt đất nước, nhân dân tiến lên, đạt những đỉnh cao phát triển mới. …

Xem thêm

MỘT ĐẢNG CÁCH MẠNG CHÂN CHÍNH, CÓ ĐƯỜNG LỐI ĐÚNG, CÓ TỔ CHỨC CHẶT CHẼ, CÓ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG SẠCH, GƯƠNG MẪU, TẬN TỤY, GẮN BÓ MÁU THỊT VỚI NHÂN DÂN, ĐƯỢC NHÂN DÂN ỦNG HỘ, THÌ ĐẢNG ĐÓ CÓ SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH, KHÔNG THẾ LỰC NÀO NGĂN CẢN NỔI TRÊN CON ĐƯỜNG DẪN DẮT DÂN TỘC ĐI LÊN

Sáng 3-2-2020, tại Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). Không phô …

Xem thêm

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN !

Vừa tròn 100 năm trước – năm 1920, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã có một quyết định lịch sử tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, đi theo Quốc tế thứ Ba, tin vào con đường của V.I. Lênin. Cũng từ đó, con đường cách mạng …

Xem thêm