Trang chủ / Chính trị / Đảng bộ huyện Triệu Sơn chú trọng công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Triệu Sơn chú trọng công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

 Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm gần đây, cùng với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, các cấp ủy trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã và đang thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Cán bộ chủ chốt xã Hợp Lý họp bàn giải pháp trong thực hiện việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Đảng bộ huyện Triệu Sơn có 60 tổ chức cơ sở đảng với gần 12.500 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và Kế hoạch số 143 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Trong đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể, lấy đó làm cơ sở đánh giá đảng viên hàng năm. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Cùng với thực hiện quy định chung của Trung ương, trên cơ sở tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ cơ sở, BTV Huyện ủy đã quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị… Công tác quản lý đảng viên cần tiến hành chặt chẽ. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên phải được thực hiện thường xuyên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, BTV Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc thành lập đoàn rà soát điểm tại một số chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, Ban Tổ chức Huyện ủy có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 28 trong toàn Đảng bộ huyện. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, bước đầu BTV Huyện ủy Triệu Sơn đã mạnh dạn loại bỏ những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ kết quả rà soát, sàng lọc của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, từ năm 2016 đến nay, BTV Huyện ủy đã thực hiện quy trình đưa ra khỏi Đảng 29 đảng viên không còn đủ tư cách. Các đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách với lý do có biểu hiện sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Trên cơ sở kế hoạch của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã Hợp Lý đã chỉ đạo từng cấp ủy chi bộ thôn xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Hà Xuân Tâm, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã Hợp Lý có 10 chi bộ với 345 đảng viên. Hàng năm, đảng ủy xã luôn quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ các chi bộ. Cùng với đó, việc đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm luôn được chú trọng. Qua công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, đảng ủy xã vừa đề nghị xóa tên 1 đảng viên do nhiệm kỳ trước thực hiện sai quy trình kết nạp, khai trừ 1 đảng viên do vi phạm tư cách, đạo đức, lối sống; kỷ luật 6 đảng viên do vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. “Việc rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp, quản lý đảng viên đến xử lý đảng viên vi phạm. Nếu phát hiện đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống hoặc không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng thì sẽ xử lý nghiêm” – đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hợp Lý khẳng định.

Đồng chí Hà Hữu Khang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Sơn, cho biết: Quá trình triển khai chỉ thị, quan điểm chỉ đạo của BTV Huyện ủy Triệu Sơn là Chỉ thị số 28 là bước cụ thể hóa giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nói cách khác, việc thực hiện chỉ thị phải được xác định là giải pháp quan trọng nhằm chống suy thoái trong toàn Đảng bộ huyện. Để tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị thì mấu chốt là phải khắc phục được tính nể nang trong góp ý, phê bình và kỷ luật đảng viên. Đây là vấn đề được huyện Triệu Sơn chú trọng trong quá trình rà soát, sàng lọc tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Xem thêm

Đối ngoại Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023

Trong năm 2022, ngành đối ngoại đã khởi đầu hồ hởi với “vị thế và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *