Trang chủ / Xã hội

Xã hội

XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ BẦU CỬ: LUẬN ĐIỆU LẠC LÕNG

 Cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì những phần tử chống đối, cơ hội chính trị, những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam …

Xem thêm

Tự do thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam

Tự do thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam Trần Lê Minh Việt Nam đã có tốc độ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là Internet, mạng xã hội hàng đầu thế giới. Hiện có hàng trăm mạng xã hội khác nhau đăng ký hoạt …

Xem thêm