Trang chủ / Văn hóa – Tư tưởng

Văn hóa – Tư tưởng

Đón năm mới ở DK “một mười”

Ngày đầu năm 2023, chúng tôi mang theo những món quà xuân và tình cảm từ đất liền vượt sóng đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thật ý nghĩa và vinh dự khi đoàn công tác là những …

Xem thêm

NỖ LỰC GIẢM NGHÈO CỦA VIỆT NAM

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Xóa đói giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng đất nước. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xóa đói giảm nghèo đã được thể …

Xem thêm