Trang chủ / Thời sự

Thời sự

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần phải tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng …

Xem thêm

Những chiến công giữa thời bình

Nếu được hỏi bức ảnh nào là bức ảnh đẹp nhất năm 2021, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn bức ảnh này. Giữa cái nắng chói chang của thời tiết cuối hè của TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng đến thăm những người dân trong vùng dịch, rồi anh …

Xem thêm