Trang chủ / Chính trị

Chính trị

DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN XÔ!

Khi chính quyền Xô Viết ra đời, các thế lực thù địch phương Tây đã âm mưu bóp chết nó ngay từ trứng nước. Dưới sự lãnh đạo của Lenin, những người cộng sản Nga đã cùng các dân tộc khắc phục khó khăn, anh dũng chiến đấu bảo vệ …

Xem thêm

Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn

(TG) – Trong bối cảnh Đảng ta tích cực nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động tăng cường công kích, xuyên tạc, phủ nhận các quan …

Xem thêm

ĐẰNG SAU CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO CỦA USAID!

Đầu tháng 5 năm 2020, Tuổi trẻ và nhiều tờ báo khác đồng loạt viết bài nói rằng chính phủ Mỹ thông qua USAID, sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu USD để giảm thiểu tác động của đại dịch đến nền kinh tế Việt Nam hay như việc USAID kết …

Xem thêm