Trang chủ / Chính trị

Chính trị

Những chiến công giữa thời bình

Nếu được hỏi bức ảnh nào là bức ảnh đẹp nhất năm 2021, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn bức ảnh này. Giữa cái nắng chói chang của thời tiết cuối hè của TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng đến thăm những người dân trong vùng dịch, rồi anh …

Xem thêm

Không thể suy diễn và bẻ cong công tác phát triển Đảng

Thực hiện theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phát triển Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc để Đảng thường xuyên tăng thêm nguồn sinh lực, sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.  Ảnh minh họa Tuy nhiên, các …

Xem thêm

Trách nhiệm của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và …

Xem thêm