Trang chủ / Chính trị

Chính trị

XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ BẦU CỬ: LUẬN ĐIỆU LẠC LÕNG

 Cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì những phần tử chống đối, cơ hội chính trị, những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam …

Xem thêm

Khóa áo “Công đoàn độc lập” để mưu đồ chống phá

Với việc thành lập không chính danh, không thực hiện theo quy định pháp luật, cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” là một tổ chức bất hợp pháp. Thực chất, đó là cái cớ mà các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối muốn lập …

Xem thêm

Thể hiện lòng yêu nước một cách đúng mực

Thời gian qua, việc các công dân Việt Nam có bài viết, ý kiến đăng tải trên mạng xã hội phê phán luận điệu sai trái, vạch trần thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo của các thế lực thù địch, giúp dư luận ở trong nước và nước …

Xem thêm