Trang chủ / Chính trị

Chính trị

Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ

Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ Dương Phương Duy Tích cũ, chiêu trò cũ nhưng tác hại mới, đặc biệt nguy hiểm Lại vẫn chiêu trò “tát nước theo mưa”, vin vào cớ một số quân nhân vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý pháp luật, các …

Xem thêm

Chất vấn trong Đảng chưa đạt mục tiêu đề ra

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hoạt động chất vấn trong Đảng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Việc chất vấn trong Đảng ở các cấp chưa được thực hiện một cách thường xuyên. Việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng được xác định là một …

Xem thêm

Nhận thức đúng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham nhũng là một thuộc tính trong xã hội có giai cấp. Chống tham nhũng, vì thế, là cuộc đấu tranh lâu dài, cam go và vô cùng phức tạp. Thành bại của cuộc đấu tranh này phụ thuộc vào bản lĩnh của đảng cầm quyền, hiệu lực của hệ …

Xem thêm

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận Cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch thì việc nhận diện các loại quan điểm xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng …

Xem thêm

Xây’ lập trường, ‘chống’ xuyên tạc

Trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta không chỉ phải đối phó với “thù trong”, mà còn phải hành động quyết liệt chống “giặc ngoài”. “Giặc ngoài” ở đây chính là những thế lực phản động, thù địch luôn rêu rao luận điệu xuyên tạc, suy diễn, …

Xem thêm