Trang chủ / 2022 / Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2022

“Lưỡi không xương…”

“Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có chính sách phù hợp với đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm …

Xem thêm

Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ

Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ Dương Phương Duy Tích cũ, chiêu trò cũ nhưng tác hại mới, đặc biệt nguy hiểm Lại vẫn chiêu trò “tát nước theo mưa”, vin vào cớ một số quân nhân vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý pháp luật, các …

Xem thêm

Chất vấn trong Đảng chưa đạt mục tiêu đề ra

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hoạt động chất vấn trong Đảng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Việc chất vấn trong Đảng ở các cấp chưa được thực hiện một cách thường xuyên. Việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng được xác định là một …

Xem thêm

Nhận thức đúng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham nhũng là một thuộc tính trong xã hội có giai cấp. Chống tham nhũng, vì thế, là cuộc đấu tranh lâu dài, cam go và vô cùng phức tạp. Thành bại của cuộc đấu tranh này phụ thuộc vào bản lĩnh của đảng cầm quyền, hiệu lực của hệ …

Xem thêm