Trang chủ / 2022 / Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2022

PHÂN TÍCH SƠ BỘ VỀ VẤN ĐỀ UKRAINA

Tác giả: Karsten Riise, Tạp chí trực tuyến The Saker. Dịch: Ngô Mạnh Hùng Ukraina là gì? Qua những biến động của lịch sử, thì đây là một câu hỏi khó. Người Nga vốn sinh ra ở Kiev. Đế chế lịch sử đầu tiên của Nga là Kievan-Rus, được thành …

Xem thêm

Bộ mặt thật của đạo “Bà Cô Dợ”

 Đạo “Bà Cô Dợ” còn gọi là Hội Thánh Đức Chúa trời yêu thương chúng ta do Vừ Thị Dợ (SN 1978, người Mông, sinh sống ở thành phố Milvvaukee, bang Wilcosin nước Mỹ) thành lập và làm Hội trưởng cuối năm 2016. Sau đó, đạo đã được truyền sang …

Xem thêm

Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng nước ta. Hơn 90 năm qua, Đảng ta đã không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của Nhân dân; …

Xem thêm

Sự thực về “tín ngưỡng Dương Văn Mình”

Ngay từ khi thành lập, Dương Văn Mình đã núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, tập hợp quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông; khuyếch trương tên, tuổi, âm mưu lợi dụng ly khai, tự trị thành lập “Nhà nước Mông” do Dương Văn Mình làm …

Xem thêm