Trang chủ / 2021 (Trang 3)

Lưu trữ hàng năm: 2021

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH GIÁC KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nói chung, sự phát triển mạnh mẽ của internet, các trang mạng xã hội nói riêng, đã, đang có sự tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Mạng …

Xem thêm

Cuối năm lại diễn trò lố

Lệ thường, dịp cuối năm, các nơi tổ chức tổng kết, bình bầu thi đua khen thưởng, đánh giá lại năm cũ và khởi động cho năm mới. Tổ chức Việt Tân cũng học theo nếp đó nhưng lại ở khía cạnh diễn trò lố bịch: tung hô, “trao giải” …

Xem thêm