Trang chủ / 2021 (Trang 10)

Lưu trữ hàng năm: 2021

THIÊN ĐƯỜNG TÂN TỰ DO TOÀN CẦU HÓA

(Tác giả: Fernando Buen Abad, internet@granma.cu, Cuba. Người dịch: Ngô Mạnh Hùng) Thật là một sai lầm lớn khi cho rằng chủ nghĩa tân tự do chỉ là một tên vô lại tư sản độc quyền trong lĩnh vực kinh tế – tài chính. Đó là một lỗi nghiêm trọng, …

Xem thêm