Trang chủ / 2021 / Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2021

Tự do thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam

Tự do thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam Trần Lê Minh Việt Nam đã có tốc độ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là Internet, mạng xã hội hàng đầu thế giới. Hiện có hàng trăm mạng xã hội khác nhau đăng ký hoạt …

Xem thêm

Khóa áo “Công đoàn độc lập” để mưu đồ chống phá

Với việc thành lập không chính danh, không thực hiện theo quy định pháp luật, cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” là một tổ chức bất hợp pháp. Thực chất, đó là cái cớ mà các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối muốn lập …

Xem thêm