Trang chủ / 2020 / Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2020

Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD và vai trò đối với công tác quản lý nhà nước, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Mục tiêu của dự án là xây dựng Cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu …

Xem thêm

Ngăn chặn tin giả trên Mạng xã hội

Trong lúc người dân cả nước chung tay hướng về miền Trung, thì trên MXH lại có không ít kẻ lợi dụng thiên tai, tìm cách chống phá, chia rẽ tình quân dân đoàn kết.

Xem thêm

Sự cần thiết trong việc ban hành Luật Cư trú sửa đổi

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ …

Xem thêm