Trang chủ / Văn hóa – Tư tưởng

Văn hóa – Tư tưởng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, cùng với đó các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn cũng tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, vì thế Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, …

Xem thêm

Ngăn chặn thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng mạng xã hội để kích động công nhân biểu tình, đình công phá rối ANTT trước thềm Đại hội đại biểu Đảng

Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch có thể sẽ lợi dụng thủ đoạn đăng tải, phát tán trên các trang web …

Xem thêm

CON ĐƯỜNG TÔI ĐẾN VỚI KHÔNG QUÂN

Tôi tên thật là Nguyễn Văn Hoa, sinh năm 1936, ở xã Hòa Thành, Lai Vung, tỉnh Sa Đéc. Ngày nhỏ tôi bị các anh em trêu tên là Hoa là tên con gái, xấu hổ quá, tôi bỏ tên Hoa lấy tên thứ Bảy là tên chính thức từ …

Xem thêm